Video av denne dag.
  Web kameraet er plassert på administrasjonsbygget til Dragefossen i Rognan sentrum og peker mot nordøst.
   
   
   
   
  Dragefossen kraftanlegg AS ©