Hovedmeny


 

Kundesevice

 

 

Feil og mangler
For at vi så raskt som mulig skal kunne utbedre feil og mangler i tilknyting til vårt nett, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra deg. Det er også viktig at du varsler oss om alle endringer eller uregelmessigheter som gjelder ditt abonnement hos oss.
 

For alle spørsmål ta kontakt med resepsjonen på Dragefossen, her vil du få svar eller satt videre til rette vedkommende. 

Resepsjonen: 75 68 19 50
Etter arbeidstid: 414 71 950

Resepsjonen er åpen fra kl. 08:00 til 15:00 (Mandag til fredag)

Priser og prisutvikling
Gravemelding
Logoer
Ved strømbrudd
Måleravlesning
Forklaring av regning
Litteratur om Dragefossen
E-post adresser
Slik fordeles 100kr fra kunden.pdf
Verdt og vite om strøm.pdf


Feilretting i Dyppendalen vinteren 2006. Tomas, Glen Erik og Tom Inge.