TILKNYTNINGSAVGIFT

Standardavtaler
Tilknytningvilkår - last ned PDF-dokument
 

Bolighus og anlegg ( ikke fritidsanlegg)

Til og med 125A hovedsikringer

Etter kundens ønske utføres inntaket enten med jordkabel eller luftstrekk. Luftstrekk føres frem til vegg på bygget / anlegget.

Ved kabelinntak forestår byggherre graving og gjenfylling av kabelgrøft fra bygget/anlegget frem til anvist tilkoblingspunkt. DK leverer kabel så lang at den når til første fordeling i bygget. Kabelen blir av DK lagt frem til grunnmur / vegg. Derfra er det byggherrens og installatørens ansvar å videreføre kabelen.

Forhåndsmelding for installasjon må foreligge før DK leverer kabelen.

 

Kr. 3600,-


Hytter, fritidshus og andre fritidsanlegg:

T.o.m 63 A hovedsikringer.

Etter kundens ønske utføres inntaket enten med jordkabel eller luftstrekk. Luftstrekk føres fram til byggets vegg. Ved kabelinntak står DK for fremføring av strøm, frem til der kabelinntaket starter. Byggeherre bekoster selv inntakskabel og kabelgrøft.

Kr. 6000.- for luftstrekk  

Kr.5300.- for kabelinntak

 


Større anlegg :

Over 125A hovedsikringer

DK leverer kabel så langt at den når fram til første fordeling, og står for fremføring av kabel til byggets vegg. Derfra er det byggeherren og installatørens ansvar å videreføre kabelen.

Kr. 6000,-
For alle tilfeller ovenfor gjelder:
Minimum kostnader for nytilkobling er tilknytningsavgiften.
Det vil som regel bli vurdert fremtidig inntjening på nye tilkoblinger. I de tilfeller fremtidig inntjening ikke dekker kostnadene for tilkobling, vil det bli beregnet anleggsbidrag. Anleggsbidraget skal dekke differansen mellom tilkoblingskostnadene og fremtidige inntekter fra planlagt tilkobling.
 
For nye tilknytninger der det tidligere har vært abonnement slipper kunden ordinær tilknytningsavgift, men betaler kr 1950,- som skal dekke tilkoblingen. Hvis anlegget  har vært frakoblet maksimum 3 år. Hvis anlegget har vært frakoblet i mer enn 3 år gjelder samme regler som for nytilkobling.

Tilknytningsbidraget / anleggsbidraget må være innbetalt før anlegget tilkobles.

For øvrig gjelder standard vilkår for tilknytning der annet ikke er avtalt.