Strømregning

 

Figuren til venstre viser et eksempel på forsiden på strømregning når du er både kraft- og nettkunde hos oss.
Når du er både kraft- og nettkunde hos oss er den totale prisen på ditt strømforbruk sammensatt av ’en pris for kraft- og ’en pris for nettleie:
Regningen er beregnet på følgende måte:
Tot.=Fastbeløp + forbruk x øre/kWh +   forbruk x øre/kWh

(NETTLEIE)   

(KOSTN. FOR KRAFT)

Nettleie
Dette er hva du betaler for å få transportert elektrisk energi frem til deg. Den består av et fast beløp pr. år og et variabelt ledd i øre/kWh multiplisert med ditt forbruk.
Kostn. for kraft:
Dette er hva du betaler for kraften du har brukt. Den består av netto kraftpris og off. avgifter i øre/kWh som multipliseres med ditt forbruk
På regningen er det også satt inn en figur som viser fordelingen av ditt energiforbruk over året. Figuren viser fjordårets og årets fordeling. Her kan du se om forbruket har økt eller minket
Figuren til venstre vider et eksempel på baksiden av strømregningen.
Dette er en detaljert beskrivelse av hvordan beløpet du skal betale er beregnet.
 
Forklaring til denne beskrivelsen:
 
Avregnet: Dette viser om det er kraft eller nettleie som er beregnet.
Tariff: Dette viser hvilken kraft og nettleietariff du har.
Periode: Viser hvilken periode forbruket er beregnet for.
Mengde: Dette viser hvor mange kWh du har brukt de forskjellige perioder og hvor mange dager fastbeløpet (i nettleien) er beregnet for
Pris: Viser hva du betaler for forbruket i de forskjellige perioder og fastbeløpet pr. år i nettleien. Kraftprisen er her inklusiv forbruksavgift.
Hovedmeny