Strømbrudd?
 
Forholdsregler.
Av og til kan det oppstå problemer ved nettet som gjør at strømmen blir borte i kortere eller lengre tid. Det kan også oppstå feil i det elektriske anlegg i boligen. Mens Dragefossen  har ansvar for kabelen på utsiden av huset, er anlegget på innsiden huseiers ansvar. Det er viktig at du skaffer deg oversikt over det elektriske anlegget ditt, og at reservesikringer er tilgjengelig.
Ansvar
Dragefossen Kraftanlegg AS har ansvaret for feil som oppstår på nettet utenfor husveggen og huseier/anleggs eier har ansvaret for feil som oppstår innenfor husveggen. Dette gjelder alle typer bolighus. Husk at alle feil som oppstår på innsiden av husveggen skal utbedres av autorisert installatør.
Tips
Når du skal skifte sikringer for de enkelte kursene er det lurt å skru av belastningen (for eksempel varmeovner) før du begynner. Dette gir deg større sikkerhet og belastningen på sikringene blir mindre. Det er da mindre risiko for at den nye sikringen ryker når du setter den inn. Dette gjelder også når du skal skifte hovedsikringer.
Gatelys
Saltdal kommune har ansvar for drift og vedlikehold av gatelys.
Når strømmen er borte
Prøv å finne ut om du er den eneste i nabolaget som er strømløs. Er det bare deler av huset som er mørkt, er det mest sannsynlig en sikring som har gått. Hvis lyset er svakt/veldig gult er det sannsynlig at en av hovedsikringene er gått.
Er store områder rundt deg mørklagte, vet vi det.
Synes det som om det bare er det nærmeste nabolaget som er uten strøm, eller du har observert noe som kan hjelpe oss til å lokalisere strømbruddet, ring 75 68 19 50 dagtid eller
414 71950 etter arb.tid.
Er ditt hus mørkt, må du sjekke om du har jordfeilbryter, og om denne har koblet ut. Sjekk automatsikring, eventuelt skift alle hovedsikringene.  Disse er normalt plassert ved strømmåleren eller på kvist/loft.  Hjelper ikke dette, ringer du autorisert installatør.
Sjekk under kunngjøringer i lokalavisene for å finne ut om strømbruddet skyldes en planlagt utkopling. Her vil du kunne sjekke om ditt område er berørt av en slik utkopling og varigheten av denne. Denne kunngjøringen står som regel dagen før det planlagte avbruddet blir iverksatt.
Skriv ut denne siden og oppbevar den.