Hovedmeny                                 Informasjonsside

 

For å laste ned dokumenter i PDF fra denne
siden trenger du Adobe Reader!
"Her kan du laste den ned".

 
 
28.06.2010 Nye styremedlemmer

På generalforsamlingen 26. mai ble det valgt inn to nye styremedlemmer. De nye styremedlemmene er Trine Kristensen og Bibbi Myrvold. Styret konstituerer seg selv på første styremøte.
 
  05.05.2010 Lokal energiutredning 2009 er nå lagt ut. Last ned i pdf
 
22.09.2009 Pressemelding Dversetelva kraftstasjon

Sak: Konsesjon for Dversetelva kraftverk

Dragefossen Kraftanlegg AS ble fredag 11.9.2009 tildelt konsesjon for Dversetelva Kraftverk. Kraftverket som er planlagt vil produsere ca 9 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca 450 husstander. Total 610 meter rør legges for å utnytte et fall på 105 meter. Tillat minstevannføring er satt til 0,2 m3/s på sommeren og 0,1 m3/s på vinteren. Prosjektet er estimert til ca 27 mill.kr. Nærmer informasjon kommer på NVEs nettsider.

Det har tatt ca 3 år fra de første samtalene med grunneierne til konsesjon er klar.

At prosjektet har kommet så langt på denne tiden, skyldes for det første grunneiernes felles ønske om å utnytte fallet og enigheten dem i mellom. Og for det andre en grundig og god konsesjonssøknad, kombinert med små eller ingen konflikter i forbindelse med prosjektet.

I påvente av retningslinjene for grønne sertifikat, vil endelig beslutning om utbygging avgjøres på et senere tidspunkt.
 
  06.07.2009 Årsberetning for 2008 kan lastes ned her. Last ned i PDF.
 

16.12.2008  Ny kundeweb tilgjengelig. Med kundeWeb gis du tilgang til informasjon om ditt kundeforhold, og åpner for at du selv kan administrere informasjon og tjenester via nettsiden. Pinkode finner du på 2009-kalenderen du fikk i posten desember 2008. Ny kundeWeb

 
  20.02.2008 Lokal energiutredning er tilgjengelig. Mer
 
 

24.01.2008 Et nytt bioenergiselskap med aksjonærer i hele verdikjeden, fra skogen til sluttbruker, er stiftet . Energiflis AS blie stiftet den 25. januar 2008 Mer

 
 

Verdt å vite om strøm.
For hver 100 krone strømkundene betaler, går i gjennomsnitt 60 kr til stat og kommune. Mer (pdf)
Les mer om Kraftprisen, Kraftutveksling og Nettleien. Mer (pdf)

 
 

Nye standardavtaler
Forbrukerombudet og EBL er nå enige om oppdateringene av EBLs standardavtaler for nettleie, kraftlevering og tilknytning for forbrukerkunder. Avtalene gjelder fra 2007 og du finner dem her.
Nettleieavtale - last ned PDF-dokument
Tilknytningvilkår - last ned PDF-dokument
Kraftleveringsavtale - last ned PDF-dokument

 
  Værstasjon.
Dragefossen har montert opp en værstasjon på administrasjonsbygget i Rognan sentrum. Den logger temperatur, regn i mm, luftfuktighet, barometer, vindretning, vindhastighet og vindkast.
Den oppdateres i nåtid, det vil si med noen sekunders forsinkelse. Her vil det også logges rekorder og diagrammer på løpende bånd. I tillegg er der satt opp web kamera med video over dagen, siste time og gårdagen.
 
  Måleravlesing. For de som ønsker det kan måleravlesningen utføres via nettsiden vår. (Dette gjelder kun de som ikke har fjernavlesing). Klikk  linken på hovedsiden, finn frem kundenummer og målernummer fra måleravlesningskortet du har mottatt, skriv av målerstand og trykk på send skjema. Du vil få en bekreftelse på at den er sendt.