Hovedmeny
 

Gravemelding


Den som graver har ansvaret
Brudd på strømkabler kan føre til at både millionbeløp og menneske liv kan gå tapt. Den som har forårsaket skaden, vil kunne risikere å måtte dekke reparasjonsomkostninger og Dragefossen Kraftanleggs tapte driftsinntekter.

 

Spør oss før du graver
Henvender du deg til Dragefossen før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, gjerdeoppsett eller annen "underjordisk aktivitet", er du på trygg grunn. Hos oss får du detaljerte opplysninger om hvor våre kabler/rør i aktuelt område ligger. Finnes de i ditt område sender vi våre påvisere ut for markering av hvor de ligger.

For å kunne tilby denne tjenesten må vi ha melding minst en dag i forveien.

NYTT!
Dragefossen påviser også for Signal, (Fiberkabler og rør) og for Rognan Bioenergi. (Rørgate for vannbåren varme).

Denne tjenesten er gratis og må derfor skje på dagtid mandag til fredag fra 730 - 1500 .  

Ta kontakt med Dragefossen:  Telefon: 75 68 19 50 Fax: 75 68 19 60