Hovedmeny

Tilbake
 
Administrerende direktør Truls Paulsen
 
Litt om Dragefossen Kraftanlegg AS
Dragefossen Kraftanlegg AS
er et energiverk med hovedoppgave å distribuere, omsette og produsere elektrisk energi til kunder i Saltdal. Det er 22 ansatte i selskapet som har en årlig omsetning på ca. 40 mill. kroner
 
Produksjon
Selskapet har en egenproduksjon på ca 8 GWh i Dragefossen kraftstasjon samt kvotekraft fra Fagerli kraftverk. Videre eier selskapet Rognan Bioenergi AS og Peder Brenne AS som er omtalt under linkene.
 
Kraftomsetning
Dragefossen driver i dag kraftomsetning innenfor Saltdal kommune. For å sikre tilgang på rimelig kraft til Saltdals innbyggere har Dragefossen inngått kommisjonæravtale med Salten kraftsamband AS
 
Nett
Distribusjon av kraft innen kommunen er et av hovedarbeidsområdene for selskapet. Vi legger stor vekt på en sikker strømforsyning til innbyggerne, og vårt personell er innstilt på å yte god service. Alle husholdningskunder med forbruk over 8000 kwh/år har fått montert opp fjernavlest måler.