Hovedmeny
 

 

Dragefossen Kraftanlegg AS er et energiverk med hovedoppgave å distribuere, omsette  og produsere elektrisk energi til kunder i Saltdal. Det er 22 ansatte i selskapet som har en årlig omsetning på ca.40 mill. kroner. Selskapet har egenproduksjon på ca. 8 GWh i Dragefossen kraftstasjon samt kvotekraft fra Fagerli kraftverk. Videre eier selskapet Rognan Bioenergi AS og Peder Brenne AS.

Firma fakta
Organisasjon
Samarbeidspartnere og Linker
Rognan Bioenergi AS
Peder Brenne AS
Kraftstasjonen
Fotoalbum