Energiutredning for Saltdal kommune

 
 

Dragefossen Kraftanlegg AS, som er områdekonsesjonær i Saltdal kommune, er gjennom forskrift pålagt å utarbeide energiutredning for kommunen.

Formålet for energiutredningen er å øke kunnskap om lokal energiforsyning, stasjonært energiforbruk og alternativer. Samt at den skal bidra til samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystem.

 

Energiutredningen kan lastes ned her: Energiutredning2007.pdf
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hovedmeny